Harry Vos studeerde als Kreatief Edukatief Werker aan de toenmalige sociale academie ‘de Jelburg’ en is later afgestudeerd op een master-onderzoek naar de samenwerking tussen docenten, specialisten, examen-commissies en management in het Hbo.

Na een korte carrière als adviseur en opleider voor sociaal (jeugd)werk heeft hij 20 jaar gewerkt voor hogescholen. Als hogeschooldocent heeft hij zeer veel educatoren en sociaal werkers opgeleid. Als projectleider en leidinggevende is hij op verschillende niveaus (landelijk en in samenwerking met hogescholen) actief geweest in de ontwikkeling van het moderne hoger beroepsonderwijs.

Sinds 2009 werkt hij als zelfstandig consultant binnen kennisintensieve organisaties. Hij begeleidt en adviseert bij meerdere hogescholen de ontwikkeling in de organisatie op het gebied van (zelf) organiseren, leiderschap en bestuur.

Hij wisselt zijn werk als adviseur af met een periode waarin hij als interim leidinggevende  de schoolorganisatie versterkt. Hij doet dit met een opdracht (zoals bijvoorbeeld een accreditatie, curriculumontwikkeling, onderwijskwaliteit of personeelsaangelegenheid).

Hij onderneemt daarnaast in co-creatie flexibele opleidingstrajecten, geeft advies over duurzame ontwikkeling en is actief in (overheid) netwerken. Ontwikkelt cursorisch onderwijs ten behoeve van zorg voor kwaliteit (scriptie- en afstudeerniveau, professionele onderwijscultuur, leiderschap) in het Hbo, Mbo en het VO. Is maatschappelijk (onbezoldigd) actief als onderwijskundig adviseur: in advies-commissies opleidingen, raden van advies, duurzaamheidsprojecten.