Governance onderwijs en kwaliteit mbo
Governance onderwijs en kwaliteit mbo

Concerncontrol Onderwijskwaliteit ad interim
Onderwijsgroep Tilburg2018 -2020

Onderwijsgroep Tilburg onderscheidt zich door het in de regio in stand houden en functioneren van een doorlopend en aansluitend aanbod van voorbereidend middelbaar en middelbaar beroepsonderwijs in alle sectoren en leerwegen vanaf de lagere school tot aan het hoger beroepsonderwijs en biedt haar onderwijsinstellingen professionele en efficiënte ondersteuning.

Onderdelen van de groep zijn:

ROC Tilburg

Alle opleidingen van ROC Tilburg zijn georganiseerd in 17 overzichtelijke scholen. 15 mbo-scholen en een school voor vavo, en school voor educatie en inburgering. Hiermee hebben we ROC Tilburg kleinschalig ingericht. Scholen hebben een menselijke maat; medewerkers kunnen hun aandacht nog beter richten op onderwijsprocessen en resultaten. Elke school biedt bijna altijd meer dan één opleiding. Die opleidingen zitten niet voor niets bij elkaar; ze richten zich (bijna altijd) op hetzelfde werkveld. En daar profiteren studenten van: elke school heeft een goede link naar de praktijk.

Entreecollege Tilburg

Leren in de praktijk, leren door te doen: dat staat bij de entreeopleiding voorop. En die aanpak werkt! Entreecollege Tilburg heeft goede contacten met veel verschillende bedrijven, zodat we onze studenten goede stageplekken kunnen bieden. We zijn trots op de goede resultaten die onze studenten boeken. Ze kunnen met hun diploma verder leren op mbo-opleidingen of ze gaan aan het werk. De uitval onder de studenten is heel klein.

NCVB Bedrijfsopleidingen

NCVB Bedrijfsopleidingen verzorgt landelijk erkende beroepsopleidingen voor organisaties  in een groot aantal sectoren. Binnen NCVB Bedrijfsopleidingen bieden wij maatwerkopleidingen op mbo-niveau. Met als kernbegrippen: plaats- en tijdonafhankelijk leren, learning on the job, intensieve begeleiding, inzet van instructeurs uit het bedrijf en integratie van organisatiecultuur in de opleidingen.

Ruim honderd organisaties met in totaal zo’n zesduizend deelnemers maken gebruik van het aanbod van NCVB Bedrijfsopleidingen.

Campus 013

Campus 013 biedt de basis-, kader- en gemengd theoretische leerweg. Op Campus 013 staat de leerling centraal. Campus 013 haalt door middel van talentonderwijs het beste uit de leerling.

Advies herziening sturings-, overleg- en besluitvormingsmodel waarbij rekening wordt gehouden met kwaliteits- en professionele cultuur
Graafschap College2018

In het kader van een herziening van het sturings-, overleg- en besluitvormingsmodel wordt rekening gehouden met kwaliteits- en professionele cultuur, waarbij een verbetercyclus voor teams en een verantwoordingscyclus (opleidingsmanagers,  directeuren, CvB, inspectie) verbonden worden.  Ik adviseer de organisatie over de ontwikkeling naar een kwaliteits- en lerende cultuur.

Met bijna 9.000 studenten en 800 werknemers is het Graafschap College een groot regionaal opleidingencentrum (roc) voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Mensen uit de Achterhoek en de Liemers, maar ook daarbuiten, studeren en werken op de school.

Ontwikkeling kwaliteitscultuur Mbo