Harry Vos
CURRICULUM VITAE

Profiel

Harry Vos is een veranderkundig directievoerend leidinggevende, adviseur en aanjager voor veranderingen en vernieuwingen in het (hoger) beroepsonderwijs, met name op het gebied van onderwijscurricula en de relatie met organisatie en onderwijskwaliteit.

Zijn veranderkundige kwaliteiten combineert hij met zijn grote kennis van en betrokkenheid bij het onderwijs. Hierdoor verwerft Harry snel gezag. Hij is een geboren manager en adviseur die, door zijn vermogen goed te plannen en korte en lange termijn doelstellingen scherp in het oog te houden, veelal een leidende positie in zal nemen. Ook door zijn communicatieve kwaliteiten en zijn hands-on aanpak verwerf Harry snel het vertrouwen van zijn opdrachtgever, het bestuur, het MT, teamleden, studenten en andere stakeholders.

 

Competenties

Directie / leiderschap hogeschool: instituut, afdelingen, teams

Advies en implementatie

Interventies cultuur en gedrag instituut, management, teams

Kwaliteitscultuur hoger onderwijs

Onderwijskundig leiderschap en innovatie

Verandermanagement, verandercultuur

Management en directie (hoger) beroepsonderwijs, zelfstandig in opdracht
Directeur opleidingen a.i.
Hogeschool KPZSep 2020 – nov 2021

Dagelijkse leiding Associate Degree, Bachelor-, Masteronderwijs lerarenopleidingen en ondersteuning (bureau, studentregistratie, planning / roostering). Leiding aan 4 opleidingsmanagers en hoofd bureau, transitiefase: onderwijs, curricula en versterking teams geïnitieerd, transformatie ondersteuning ten behoeve van het onderwijsproces succesvol geïmplementeerd, succesvolle accreditatie bacheloronderwijs. Versterking onderzoek in relatie tot onderwijs, programmalijnen lectoraat en relatie bestuurlijke samenwerking.

Directeur Onderwijs a.i.
HAS Hogeschool2016 2017

Dagelijks leiding aan opleidingen in een ad interimperiode, verantwoordelijk voor de onderwijsontwikkeling, versterking van een professionele cultuur, vitalisering personeelsteam, succesvolle accreditatie zij-instroom, begeleiding van de versterking examencommissies, auditor.

Onderwijsmanagement lerarenopleidingen a.i.
Hogeschool InHolland, instituut Onderwijs en Innovatie2015

Dagelijkse leiding aan opleidingen (Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, nu Social Work), verantwoordelijk voor het op hoger niveau brengen van het onderwijs, één opleiding (MWD) met een succesvolle terugkoppeling visitatiecommissie NVAO-accreditatie.

Onderwijsmanager a.i.
Hogeschool Windesheim, Flevoland2013 – 2014

Dagelijkse leiding aan opleidingen (Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, nu Social Work), verantwoordelijk voor het op hoger niveau brengen van het onderwijs, één opleiding (MWD) met een succesvolle terugkoppeling visitatiecommissie NVAO-accreditatie.