Samenwerking onderwijs.pro
Docenten en managers met projecten, advies en trainingen ondersteunen bij het verbeteren van hun onderwijskwaliteit en de verdere professionalisering van hun onderwijs.
Accreditaties en audits
Onderwijsadvies
Onderwijsontwikkeling
Curriculumontwikkeling
Onderzoek en advies
Training en coaching

Ik werk sinds 2011 samen met professionals van onderwijs.pro op het gebied van onderwijs- en organisatie-advies.

Onderwijs.pro is hét bureau voor onderwijskwaliteit en onderwijskunde.

De dienstverlening richt zich op adviseren, projectleiding, cursussen en het schrijven van onderwijsbeleidsdocumenten. We hebben zeer veel relevante ervaring. Alles wat we doen, hebben we zelf meerdere malen bij verschillende opleidingen uitgevoerd. Wij werken vanuit een heldere missie, visie en aanpak.

2009-2019