Training en coaching professionals en management hogescholen
Training eindniveau en kwaliteit (hoger) beroepsonderwijs
University of Curaçao
2016
t.b.v. onderwijsstaf en examencommissies: accreditatie-waardige training
HAS Hogeschool
2016-2017
t.b.v. alle examencommissies: accreditatie-waardige training
Fontys Paramedische Hogeschool
2014-2015
Coaching en advies directies opleidingen tijdens curriculum-transformatie
Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem Nijmegen, ROC Zadkine
2012 – heden
Verschillende cursussen en trainingen van personeel en management (h)bo

Thema’s:

Studiesucces, examencommissie, opleiden auditors, motivatie in het onderwijs, ontwikkeling leerkringen en leerteams, coaching en begeleiding onderwijsadviseurs, trainingen relatie medezeggenschap – bestuurlijke kwaliteit, pdca.

.