Training en coaching professionals en management hogescholen

Training eindniveau en kwaliteit (hoger) beroepsonderwijs
t.b.v. onderwijsstaf en examencommissies: accreditatie-waardige training
University of Curaçao2016
t.b.v. alle examencommissies: accreditatie-waardige training
HAS Hogeschool2016-2017
Coaching en advies directies opleidingen tijdens curriculum-transformatie
Fontys Paramedische Hogeschool2014-2015
Verschillende cursussen en trainingen van personeel en management (h)bo
Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem Nijmegen, ROC Zadkine2012 – heden

Thema’s:

Studiesucces, examencommissie, opleiden auditors, motivatie in het onderwijs, ontwikkeling leerkringen en leerteams, coaching en begeleiding onderwijsadviseurs, trainingen relatie medezeggenschap – bestuurlijke kwaliteit, pdca.

.